top of page

GIV

TIENDE...

I Bibelen står der, at Gud elsker en glad giver
(2. Kor. 9:7), og Gud opmuntrer mange steder i Bibelen til, at vi giver til kirken og til dem omkring os, som er i nød.

I Højnæskirken mener vi, at efterfølgere af Jesus helt naturligt og med glæde vil give, ikke bare af deres talenter, evner og tid, men også af deres penge som et udtryk for tillid til Guds trofasthed og i taknemmelighed til Guds godhed og omsorg.

 

I Højnæskirken mener vi også, at det er et mellemværende mellem Gud og den enkelte om, og hvor meget den enkelte giver. Det er derfor kun Højnæskirkens regnskabsfører og kasserer, der ved, hvem der giver til Højnæskirken.

Send beløbet til Højnæskirken

Bank: Nykredit Bank

Reg.nr.: 5475

Kontonr.: 000 7009 709

Skriv dit CPR-nr. eller CVR.-nr. i beskedfeltet på indbetalingen, hvis du ønsker fradrag for din gave

Mulighed for skattefradrag

Du vil i Højnæskirken opleve, at der sjældent tales om penge, ligesom at vi kun yderst sjældent har egentlige indsamlinger – og hvis vi har, er det for at give pengene til andre. Ved Højnæskirkens menighedsmøder fremlægges regnskab, og alle har adgang til at få indsigt i kirkens generelle økonomi, ligesom Årsrapporten er offentligt tilgængelig. Se evt. historiske data her: Liste over anerkendte trossamfund og tilknyttede menigheder

Et økonomiråd på fem personer fungerer som rådgivende og kontrollerende organ i forbindelse med pengesager. Revisor og økonomiråd vælges på et årligt menighedsmøde (generalforsamling).

Højnæskirken, Kristent Fællesskab er godkendt til gavefradrag i henhold til Ligningslovens §8A og §12. Kirkens formelle navn er ”Frimenigheden Kristent Fællesskab, København”. For at få fradrag for bidrag til Højnæskirken skal du oplyse dit CPR-nr. i forbindelse med indbetalingen. Højnæskirken sørger hvert år i januar for at indberette beløbene til SKAT, og gaverne vil automatisk fremgå af din årsopgørelse.

2024- gælder følgende regler:

- Der er intet bundfradrag.

- Du får fradrag for alle bidrag til hver forening, du giver til.

- Du kan få fradrag for 18.300 kr.

Du kan også oprette en Forpligtelseserklæring – populært kaldt et gavebrev – hvorved du forpligter dig til i mindst 10 år at give et fast årligt beløb eller en procentdel af din indkomst (dog maksimalt 15 % af din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst). På denne måde kan du få fradrag for gavebeløb over 18.300 kr. om året. Hvis du ønsker at oprette et gavebrev, så kontakt vores kasserer.

Overvejer du at betænke Højnæskirken, Kristent Fællesskab med en testamentarisk gave, beder vi dig ligeledes henvende dig til kassereren.

bottom of page