top of page

VORES HISTORIE

Start

Kristent Fællesskab begyndte i 1947 som "Hvide Marker", en bedekreds der stod bag to udsendte missionærer. Samme år begyndte cand. jur. Poul Madsen at udgive månedsbladet "Mod Målet". I 1949 indbød Poul Madsen til bibelundervisning. Der var stor tilstrømning, og det udviklede sig fra at være et tilbud til alle kristne kredse, til at blive en bevægelse med selvstændigt ungdomsarbejde, lejre og stævner.

 

I 1955 var bevægelsen vokset så meget, at man følte sig nødsaget til at danne en menighed som fik navnet Kristent Fællesskab. Gudstjenester, bibelundervisning og bedemøder

blev nu afholdt i Grundtvigs Hus, hvor man havde hjemsted indtil 1990.

 

Kristent Fællesskab's grundsyn: HELE Bibelen er Guds ufejlbarlige ord åbenbaret af Helligånden.

Menigheden praktiserer "troendes dåb", som sker på begæring af dem, der er kommet til tro.

De, der kan hvile i deres barnedåb, påtvinges ingen ny dåb. Helligånden er givet til alle troende, da de kom til tro. Helligåndens fylde viser sig ved, at de bærer åndens frugt, ikke nødvendigvis ved specielle gaver.

 

Menigheden er en åndelig familie, som man indlemmes i ved den nye fødsel.

Menighedslivet søges praktiseret og afgrænset så enkelt, som det er skitseret i Ny Testamente.

Menigheden har ikke registreret medlemskab,

men tager imod alle som ønsker at lære Jesus Kristus at kende.

I dag

Kristent Fællesskab består nu af selvstændige menigheder i København og Odense, ledet af selvsupplerende ældsteråd og menighedsråd. Der er søndagsgudstjenester med nadver for alle dem der er kommet til tro. Bibelstudier i mange små bibelkredse, regelmæssige bedemøder samt børne- og ungdomsarbejde og evangelisation. Desuden stævner og lejre.

 

En tredje menighed, Kristent Fællesskab i Hillerød, er nu lagt sammen med en anden kirke i Hillerød

og fortsætter under navnet ALIVE Frikirken Hillerød. 

 

Kristent Fællesskabs økonomiske grundlag er frivillige gaver uden kollekt.

De to menigheder samarbejder om missionsarbejde i udlandet.

 

Siden 1999 har menigheden i København holdt sine møder i Rødovre,

hvor vi indtil 2004 lejede os ind i Nazaræerens Kirke Højnæsvej 60.

I 2004 købte vi så kirkebygningen af Nazaræerne og døbte bygningen "Højnæskirken".

Vi fejrede indvielsen af kirkebygningen 28. maj 2005.

bottom of page